JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Adviseren, ontwikkelen en schrijven

JansonAdvies (JA) is een advies- en ontwikkelbureau voor het primair onderwijs en daarmee verbonden opleidingen. 

Kritische vriend                                        

Schoolleiders, coördinatoren, intern begeleiders en ook
groepsleraren, hebben er soms behoefte aan hun zorgen of ideeën eens aan 'iemand van buiten' voor te leggen. 

Die rol wordt ook wel omschreven als 'kritische vriend'. 
In die rol ben ik beschikbaar om mee te denken, maar vooral om dóór te vragen en jullie zelf aan het denken te zetten. 
    "Wil jij weer eens een middagje langskomen en ons aan het
      denken zetten met je vragen?"
 vroeg een schoolleider die
      daarmee al eerder goede ervaringen had opgedaan...

Tekstschrijver 

Ik schrijf veel artikelen en heb ook verschillende boeken (mee)geschreven. 

Ook als redacteur van verschillende boeken en onderwijstijdschriften heb ik ervaring opgedaan met het redigeren van teksten van anderen. Die ervaringen zet ik graag in om teksten voor jullie school te maken of om bestaande teksten, zoals die van de website, te redigeren of herschrijven. 

Ontwikkelaar

Teams hebben soms behoefte aan ideeën over hoe je je onderwijs anders zou kunnen inrichten, bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid van de leerlingen echt te versterken.


Anderen zijn op zoek hoe ze een project zo kunnen opzetten dat er evenwicht is 
                      tussen vrijheid en samenhang,
                      tussen weten en ervaren en
                      tussen aanbod en interesse.


In zulke gevallen kom ik graag meedenken. Ik heb gemerkt dat ik, binnen de context van zo'n concrete vraag, in een gesprek in staat ben snel heel veel ideeën en invalshoeken op tafel te brengen.