JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Daltonopleiding

JansonAdvies heeft de licentie van de Nederlandse daltonvereniging (NDV) om daltonopleidingen te verzorgen voor bevoegde leraren, daltoncoördinatoren
en schoolleiders. Deze is in april 2018 opnieuw verlengd.


Ik vul de opleiding altijd in als, of in combinatie met, teamgerichte professionalisering in samenhang met schoolontwikkeling. 
Dit geeft de beste garantie dat de daltonidentiteit een blijvend kenmerk van een school wordt.Als adviseur en 'kritische vriend' ben ik jullie graag van dienst. 
Heb je interesse, gebruik dan het contactformulier.


Voor de mogelijkheden tot scholing verwijs ik hier ook naar www.janson.academy/dalton 

Daltonontwikkeling

Wil je met je team uitgroeien tot een daltonschool of wil je als daltonschool aspecten van je onderwijs versterken, verbeteren of veranderen? 
In al die gevallen ben ik beschikbaar om jullie daarin te ondersteunen, adviseren en/of scholen. 
Zorgen dat vorm en inhoud van je onderwijs in overeenstemming zijn met de kernwaarden van dalton, biedt veel aanknopingspunten voor ontwikkeling.
Dit geldt zowel voor de mensen als voor de organisatie van de school.