JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Publicaties 

Hieronder vind je een kleine selectie van dor mij geschreven artikelen. Deze kun je downloaden. 

Een volledig overzicht van boeken en (te downloaden) artikelen vind je op www.janson.academy/publicaties

Dan maak je maar zin!
Artikel uit Speziaal, waarin de relatie tussen motivatie van leerlingen en de vanzelfsprekendheden van de school besproken wordt.
Dan maak je maar zin.pdf (614.56KB)
Dan maak je maar zin!
Artikel uit Speziaal, waarin de relatie tussen motivatie van leerlingen en de vanzelfsprekendheden van de school besproken wordt.
Dan maak je maar zin.pdf (614.56KB)
Laat mij maar even
Artikel uit Speziaal over de coachende rol van leraren en de gevolgen daarvan voor de interactie tussen leraar en leerling.
Laat mij maar even.pdf (913.74KB)
Laat mij maar even
Artikel uit Speziaal over de coachende rol van leraren en de gevolgen daarvan voor de interactie tussen leraar en leerling.
Laat mij maar even.pdf (913.74KB)
Zelf denken helpt...
Artikel uit Speziaal over de relatie tussen informeel leren en formeel leren.
Over het belang van informeel leren op school.pdf (756.03KB)
Zelf denken helpt...
Artikel uit Speziaal over de relatie tussen informeel leren en formeel leren.
Over het belang van informeel leren op school.pdf (756.03KB)
Spellinglessen vragen ook vaardigheid van leraren
Artikel uit Taal lezen primair, waarin het belang van eigen spellingvaardigheid en kennis en inzicht in de essentie van onze spelling wordt besproken.
Spellinglessen- D. Janson.pdf (1.49MB)
Spellinglessen vragen ook vaardigheid van leraren
Artikel uit Taal lezen primair, waarin het belang van eigen spellingvaardigheid en kennis en inzicht in de essentie van onze spelling wordt besproken.
Spellinglessen- D. Janson.pdf (1.49MB)
De manier van leren moet kloppen
Artikel uit JSW waarin het belang van congruentie tussen de toepassing en de manier van aanleren en oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden centraal staat.
De manier van leren moet kloppen.pdf (274.31KB)
De manier van leren moet kloppen
Artikel uit JSW waarin het belang van congruentie tussen de toepassing en de manier van aanleren en oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden centraal staat.
De manier van leren moet kloppen.pdf (274.31KB)
Van wie is het handelingsplan?
Inmiddels klassiek artikel uit Volgens Bartjens over de vraag welke rol de leerling zelf moet spelen bij een handelingsplan.
vb_26_3_janson_van_wie_is_het_handelingsplan.pdf (322.08KB)
Van wie is het handelingsplan?
Inmiddels klassiek artikel uit Volgens Bartjens over de vraag welke rol de leerling zelf moet spelen bij een handelingsplan.
vb_26_3_janson_van_wie_is_het_handelingsplan.pdf (322.08KB)
Op weg naar beter rekenonderwijs: kansen en bedreigingen
Opiniërend artikel uit Panama-Post over de consequenties van alle inmiddels opgedane kennis en ervaringen over rekendidactiek in het licht van de toepassing daarvan in de 21e eeuw.
janson_kanaal141.pdf (183.11KB)
Op weg naar beter rekenonderwijs: kansen en bedreigingen
Opiniërend artikel uit Panama-Post over de consequenties van alle inmiddels opgedane kennis en ervaringen over rekendidactiek in het licht van de toepassing daarvan in de 21e eeuw.
janson_kanaal141.pdf (183.11KB)