JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Recht doen aan verschillen 


De term 'omgaan met verschillen' is neutraal, want zelfs negeren is een vorm van omgaan.
Daarom gebruik ik graag de aanduiding recht doen aan verschillen,
want dat is wel een keuze, daarmee beken je kleur.

Dat kinderen verschillen in allerlei aspecten weet iedere leraar. 
Welke rol die verschillen (mogen) spelen in de lessen is minder eenduidig. 
Gaat het dan om het benutten, negeren of wegwerken van die verschillen? 
Dat gaat niet vanzelf, daarin moet je bewust durven kiezen.

Hoe zijn verschillen nu uitgangspunt bij het organiseren van differentiatie bij jullie op school?

  • Is een leerling zijn toetsscore en wordt dat zijn labeltje ('een zonleerling')? 
  • Geloof je echt dat de instructieduur de essentie van differentiatie bepaalt?
  • Ken je de onderwijsbehoeften van de leerlingen en honoreer je die door de vorm en inhoud van je lessen? 
  • Benut en versterk je de kwaliteiten van je leerlingen? 
  • Is het zorgbeleid van de school vooral gericht op tekorten en verbeterpunten? 

Als je daarover geen afspraken maakt dwing je in feite de leerlingen en hun ouders te
leren rekening houden met de verschillen in het team...
 

De recente aandacht (en middelen) voor talentontwikkeling biedt kansen 
de kwaliteiten van alle leerlingen centraal te stellen. Dit vraagt andere keuzes van een team.

Hiervoor moet je met elkaar anders naar (de rol van) de leerlingen en naar je eigen rol leren kijken!
Het betekent in veel gevallen ook dat je met elkaar moet leren anders over leerlingen te praten.

Teams die hierover willen nadenken of al direct daarmee een begin maken kom ik graag helpen een aanpak te vinden die past de visie van de school en ook de komende jaren nog steeds bij jullie past...