JansonAdvies

              JA zeggen tegen uitdagend en inspirerend onderwijs

Talenten maken het verschil - ook in het team

Hoe zit dat in jullie team? Welke talenten zijn daar te ontdekken?
Worden die talenten al erkend en ook benut?
Hoe verschillend mogen leraren zijn bij jullie?
Is er sprake van 'erkende ongelijkheid' of juist van zorgen dat je niet opvalt?
 

Is dit een punt van gesprek in het team?

Krijgen die talenten van elk teamlid een plek in de gesprekkencyclus?

Zijn verschillen tussen collega's aanleiding om met en van elkaar te leren?

Welke rol speel je als schoolleider in dit verhaal?

Hoe benut je de talenten van ouders? 

Zomaar wat vragen over talentontwikkeling.
Je kunt namelijk niet de talenten van je leerlingen tot hun recht laten komen,
als je zelf in je team niet ervaart wat het betekent om verschillend te mogen zijn. 
Voor je het weet is talentontwikkeling dan teruggebracht tot een circuit op de creamiddag...
 

Misschien is het een idee dat ik daarover eens kom praten? Laat het me maar weten!